• Destek başvuru dosyasında güncel İmza sirküleri yer almaz ise destek başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Bu sebeple ‘Başvurunuzun geçerli olabilmesi için, Güncel İmza Sirkülerinin Başvuru Demetine Eklendiğine Emin Olunuz!)
  • Destek başvuru dosyalarında ibrazı zorunlu belgelerin destek başvurunda yer almaz ise destek başvurusu geçersiz sayılacaktır;
   • 2008/2 Sayılı Tasarım Desteğinde İbrazı Zorunlu Belgeler;
    • 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları’nın 19. Maddesine göz atınız.
   • 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka Tescil ve Tanıtım Desteğinde İbrazı Zorunlu Belgeler;
    • Kira destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi,
    • Tanıtım destek başvurularında harcamaya ilişkin sözleşme (10.000 USD üzerinde ise), fatura ve ödeme belgesi,
    • Yurt dışı marka tescil destek başvurularında ise harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi ibrazı zorunlu belgelerdir.
   • Elektronik imza ile imzaladığınız pdf dosyalarını, firmanıza ait Kep adresinden immib@hs01.kep.tr adresine göndermeniz gerekmektedir. Bu adrese gönderilerek İhracatçı Birliklerince kayda alınmayan destek başvuruları geçersiz sayılacaktır.
   • Kep üzerinden göndereceğiniz elektronik imzalı pdf 15 Mb sınırını aşmamalıdır. Gönderilen Kep iletisinin karşı tarafa ulaştığından ve kayda alındığından emin olunuz.
   • Kep iletimi, firmanıza ait Kep adresinden yapılmalıdır. Kep hesabınızda bakiye bulunduğundan emin olunuz!
   • ‘Mevzuatla ilgili detaylı ve güncel bilgiye ulaşabilmek için https://kolaydestek.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
ASP CAPTCHA Generator